I. Informatie over de actie en de algemene regels:

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de “Jopen #popiejopie” actie ( de “Actie”) die wordt georganiseerd door Jopen B.V., Emrikweg 19, 2031BT Haarlem, (“Jopen”).  

De Actie start op 20 januari 2020 om 09.00 uur en eindigt op 14 februari 2020 om 18.00 uur (de “Actieperiode”). De prijzen worden waar mogelijk tijdens en anders na de Actieperiode toegekend. 

De Actie is toegankelijk via de website jopenbier.nl/popiejopie. Deze URL wordt gecommuniceerd via verschillende middelen waaronder Jopen social media. 

II. Deelname aan de Actie

Een “Deelnemer” is als volgt gedefinieerd: een persoon, minimaal 18 jaar of ouder op het moment van deelnamemet een vaste woon – of verblijfplaats in Nederland, die op het moment van het versturen van de ‘uitnodiging van de Actie’ als voor- en/of achternaam Joop, JopieJopen (of elke enigszins herleidbare verbastering van de naam Joop) heeft. 

Deelname aan deze Actie is vrijwillig en kosteloos.  

Een Deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig e-mail adres en identiteitsbewijs waaruit de naam of verbastering van Joop is te vinden

De Deelnemer ontvangt een uitnodiging voor deelname aan de Actie onder andere via Jopen social media posts, banners op diverse websites waarin een link naar de website is opgenomen waar men zich kan inschrijven voor de Actie. Meedoen aan de Actie kan ook door rechtstreeks de website te bezoeken en zich daar als Deelnemer in te schrijven. 

Het gebruiken van de details van derden is ten strengste verboden. Mocht dergelijk gebruik plaatsvinden dan behoudt Jopen het recht om de deelnemer en/of deelnemersgroep definitief uit te sluiten van deelname 

Voor deze Actie gelden de opgegeven naam, het e-mailadres, en het huisadres van de Deelnemer als het deelnamenummer. Iedere Deelnemer mag slechts één keer deelnemen. 

Alleen een Deelnemer die gedurende de Actieperiode aan alle actievoorwaarden voldoet, maakt kans op een Prijs.  

Om in aanmerking te komen voor een Prijs is het noodzakelijk om een geldig identiteitsbewijs te tonen. 

Jopen behoudt zich het recht voor om deelnames die haar frauduleus voorkomen uit te sluiten. 

Deelnemers geven bij inschrijving een opt-in af waarbij met toestemming geeft om de promotionele nieuwsbrieven van Jopen te ontvangen. Als een Deelnemer in de toekomst de Jopen Nieuwsbrief niet langer wil ontvangen, dan kan de Deelnemer zich uitschrijven middels de button die onderaan de Jopen Nieuwsbrief te vinden is.  

III. Informatie over de Prijs  

Tijdens de Actieperiode wordt 100 x  prijzen (de “Prijs”) weggegeven aan 100 verschillende winnaars te weten: 

100 x Shopping Bag
100 x Bril

Daarnaast geven de winnaars zelf in het aanmeldingsformulier hun voorkeur aan voor de volgende Prijzen:

Bottleneck (coltrui) of Hoodie
Beanie of Bucket hat

De Hoofdprijs wordt 2 x vergeven en bevat:

6-gangen verrassingsmenu in de Jopenkerk
Bijpassend bierarrangement
Bierpakket

De Hoofdprijs wordt verloot onder enerzijds de aangemelde deelnemers van 18+ en anderzijds onder de ouders die hun kind hebben aangemeld.

Deelnemers die aan kunnen tonen dat hun kind, geboren in 2019 of 2020, de naam Joop, Jopie of elke enigszins afleidbare verbastering draagt, maakt kans op de hoofdprijs: een 6-gangen verrassingsmenu in de Jopenkerk, een bijpassend bierarrangement en een bierpakket.

De winnaars van de Prijzen worden willekeurig geselecteerd door middel van een computertrekking uit de groep Deelnemers die aan alle Algemene Voorwaarden voldoen. 

De winnaar is zelf verantwoordelijk voor eventuele belastingen (exclusief kansspelbelasting), kosten en gratificaties die niet expliciet zijn opgenomen in of vergezeld gaan met deze prijs (zoals vervoer naar Jopenkerkparkeerkosten) en de winnaar stemt er bij het aanvaarden van een prijs in toe dat aanvaarding geheel voor zijn/haar eigen risico en verantwoording is.  

De winnaars krijgen een e-mailbericht van Jopen met verdere informatie over hoe de gewonnen Prijs of in ontvangst genomen kan wordenIn het aanmeldingsformulier wordt gevraagd naar een voorkeur voor ophalen in de Jopenkerk (gevestigd te, Gedempte Voldersgracht 2, 2011 WD Haarlem) of verzending naar het woonadres. 

Jopen is gerechtigd schriftelijke verificatie van de naam van de eventuele winnaars te eisen. In het geval van ophalen in de Jopenkerk, kan ter plekke door een medewerker om een identiteitsbewijs gevraagd worden om de naam van de winnaars te verifiëren. Jopen is gerechtigd inzendingen die niet voldoen aan deze Algemene Voorwaarden uit te sluiten van deelname en zodoende de Prijs niet toe te kennen. 

Jopen is niet verantwoordelijk voor problemen met netwerken, computer hardware of -software of uitval van enigerlei aard waardoor het formulier of andere gegevens van de Deelnemer beperkt of vertraagd worden of verloren raken.  

Alle beslissingen die door Jopen worden genomen met betrekking tot deze Actie zijn definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd. 

IV. Persoonsgegevens 

Jopen verzamelt de volgende informatie van de Deelnemer: voornaam, achternaam, e-mailadres, adresgegevens, Instagram gebruikersnaam, telefoonnummer, zoals opgegeven door de Deelnemer tijdens inschrijving van de Actie. En voor zover de Deelnemer daarvoor de opt-in heeft aangevinkt, voor marketing doeleinden. 

Bij deelname aan de Actie stemt de Deelnemer er uitdrukkelijk mee in dat zijn/haar persoonsgegevens worden bewerkt door Jopen en/of door onderaannemers van Jopen voor en ten behoeve van de Actie.  

Alle persoonsgegevens die door middel van deze Actie worden verkregen zullen vertrouwelijk door Jopen en/of door haar onderaannemers worden behandeld in overeenstemming met de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Jopen en/of haar onderaannemers zullen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere commerciële doeleinden of verkopen aan een derde partij.  

Deelnemers stemmen er mee in om maximaal 5 e-mails naar aanleiding van deze Actie en de uitkomst van de trekking.  

Jopen’ s Privacy Beleid is hier te vinden en is van toepassing op de bewerking van persoonsgegevens.

V. Vragen 

Vragen of opmerkingen of eventuele klachten over deze Actie kunnen worden gestuurd aan info@jopenbier.nl.

VI. Slotbepalingen 

Jopen behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden, de Prijzen, de definities of andere informatie aan te passen of de Actie te annuleren, zulks op enigerlei moment tijdens de Actie en zonder daarbij enige vorm van aankondiging in acht te hoeven nemen.  

De Nederlandse Gedragscode voor Promotionele Kansspelen is van toepassing op de Actie. Op de Actie en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de Rechtbank van Amsterdam. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van onze nieuwste bieren, webshopacties, nieuws & events.

w

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Subtotaal
€0.00
Totaal
€0.00
0